Odwiedzono nas już razy od 03.12.2007r.

O szkole


 

Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4 w Radomsku

ul. Świętej Jadwigi Królowej 20

97 - 500 Radomsko

e-mail: sekretariat@zsgnr4radomsko.pl

Ważne telefony:

44 685 44 06

 

Numery wewnętrzne:
20 - sekretariat
21 - dyrektor
22 - kierownik gospodarczy Maria Górka
23 - fax / sekretariat
24 - pedagog Wioletta Nowak
25 - sekretariat hali sportowej
26 - kierownik hali sportowej
27 - biblioteka
28 - pielęgniarka Barbara Stępień
29 - wicedyrektor
30 - świetlica szkolna
31 - pokój nauczycielski


W skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego Nr 4 wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 i Publiczne Gimnazjum Nr 5.
W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym Nr 4 w Radomsku funkcjonuje szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Radomsku:
     
Oddział przedszkolny – I oddział
Klasa I           – 4 oddziały
Klasa II          – 3 oddziały
Klasa III         – 2 oddziały
Klasa IV        – 3 oddziały
Klasa V         – 3 oddziały
Klasa VI        – 3 oddziały

Łącznie do szkoły podstawowej uczęszcza 419 uczniów.

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Radomsku:
Klasa I           – 3 oddziały
Klasa II          – 3 oddziały
Klasa III         – 4 oddziały

Łącznie do gimnazjum uczęszcza 271 uczniów.

Nasza szkoła jest jedną z najnowocześniejszych placówek w mieście. Od 1988 roku mieści się przy ul. Św. J. Królowej 20 w nowym budynku podzielonym na dwa segmenty: jeden dla uczniów nauczania zintegrowanego, a drugi dla klas IV-VI i gimnazjum.

Dysponujemy wspaniałą bazą:

 • halą sportową największą i najnowocześniejszą w mieście

 • boiskiem do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, bieżnią, skocznią i rzutnią

 • dwoma pracowniami komputerowymi z 25 komputerami ze stałym dostępem do Internetu, w dwóch pracowniach zamontowano projektor multimedialny

 • 22 pracowniami przedmiotowymi (kształcenia zintegrowanego, polonistycznymi, germanistycznymi, matematycznymi, biologicznymi, plastyczną i historyczną)

 • salą widowiskowo – teatralną

 • nowoczesną pracownię językową dysponującą tablicą multimedialną i odrębnymi stanowiskami dla ucznia

 • Centrum Informacji Multimedialnej w skład którego wchodzą 4 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki

 • salą dla klas zerowych

 • nowoczesnym placem zabaw dla najmłodszych uczniów

 • gabinetem logopedy, pedagoga, psychologa i pedagoga korekcyjnegoświetlicą

 • przestronną stołówką i kuchnią

 • bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią

 • oddzielnymi szatniami dla poszczególnych klas

Jako jedyna szkoła w mieście posiadamy gabinet  pomocy przedmedycznej.

W naszej placówce kształcimy, wychowujemy i rozwijamy zainteresowania uczniów. Zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy oprócz zajęć obowiązkowych prowadzą różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i doskonalące umiejętności uczniów, jak również przygotowujące ich do konkursów i olimpiad.

Zapewniamy uczniom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych. Już od I klasy szkoły podstawowej tworzone są klasy z rozszerzonym programem w-f. Dzieci mogą korzystać z nauki pływania. Przy placówce działa także Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” oraz Miejski Klub Sportowy „WIKING”, którego członkowie odnoszą znaczące sukcesy w mieście, województwie oraz na szczeblu ogólnopolskim. Dla uczniów klas pierwszych wprowadzono w bieżącym roku szkolnym także dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, zajęcia językowe oraz zajęcia artystyczne i taneczne.

Umiejętności muzyczne i wokalne uczniowie doskonalą na zajęciach chóru szkolnego.

Zespół taneczny FLEKS umożliwia dzieciom i młodzieży naukę tańca nowoczesnego.

Dużym zainteresowaniem cieszą się koła teatralne. Już najmłodsi uczniowie mogą wykazać się talentem aktorskim w teatrzyku „Joguś” prowadzonym dla klas I-III. Funkcjonują również koła teatralne dla klas IV-VI i gimnazjum.

Przedstawienia prezentowane przez uczniów naszego zespołu (lub szkoły) są nagradzane w wielu konkursach i przeglądach teatralnych.

Nasza placówka prowadzi naukę języka angielskiego już od I klasy szkoły podstawowej. W PG prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego.

W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się także koła informatyczne, historyczne, matematyczne, geograficzne, plastyczne, edukacji regionalnej oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny jest przyjazny i bezpieczny dla uczniów. Pomocą wychowankom i ich rodzicom służą: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, pedagog korekcyjny oraz wychowawcy. Szczególną opieką otaczamy naszych najmłodszych milusińskich z klas „0”.

Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej od godz. 730 do godz. 1630. Tu również odbywają się zajęcia teatralne, plastyczne, gry i zabawy, a nauczyciele służą pomocą przy odrabianiu lekcji.

Wykwalifikowana kadra realizuje nowoczesne programy nauczania, opiera się na sprawdzonych metodach i wykorzystuje nowatorskie formy pracy. Zapewnia uczniom wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Drodzy Rodzice!

Mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szkoły sprosta państwa oczekiwaniom i umożliwi wszechstronny rozwój Waszym pociechom.