Odwiedzono nas już razy od 03.12.2007r.

  
Aktualności
 

Uwaga!!!!!
W sekretariacie szkoły należy odebrać loginy i hasła dostępu do dziennika elektronicznego. Dokumenty może odebrać osobiście od 15.09.2014r. tylko prawny opiekun ucznia.
Nie wnosimy żadnych opłat.

_________________________________________________________________________________

Harmonogram przejazdów autobusowych na trasie Sucha Wieś – ZSG Nr 4 w Radomsku w roku szkolnym 2014/2015

Poniedziałek, piątek

  • przywóz dzieci godz. 730

  • powrót uczniów po zajęciach z przystanku godz. 1250

Wtorek, środa, czwartek

  • przywóz dzieci godz. 730

  • powrót uczniów po zajęciach z przystanku godz. 1310

_________________________________________________________________________________

Wrzesień 2014
15.09.2014
Akcja  profilaktyczna - „EKO - Śmieci – zbiórka zużytych baterii”
Nasza szkoła  realizuje w bieżącym roku szkolnym projekt:

„Działaj profilaktycznie – myśl ekologicznie”

Jednym z działań realizowanych w jego ramach jest zbiórka zużytych baterii. Zachęcamy wszystkich uczniów klas I, II oraz III szkoły podstawowej do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie.

Dzieci przynoszą baterie do swoich wychowawców do piątku 10.10.2014 roku. Nauczyciele w poniedziałek 13.10 przekażą zebrane baterie  do psychologa – pani Ewy Hanulak. Zostaną one zważone. Ta klasa, która uzbiera najwięcej zużytych baterii otrzyma nagrodę niespodziankę.

Zapraszamy do udziału w akcji i życzymy powodzenia!!!
Organizatorzy

_________________________________________________________________________________

07.09.2014
Szanowni Państwo!

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) Dyrekcja Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego Nr 4 w Radomsku informuje, że w przypadku uczęszczania do naszej szkoły ucznia w wieku od 6 do 7 roku życia zobowiązani jesteście Państwo do osobistego odbioru dziecka.

W sytuacji uniemożliwiającej osobisty odbiór dziecka należy wskazać inną pełnoletnią osobę lub starsze rodzeństwo w wieku powyżej 10 roku życia.

Pisemną informację, kto jest upoważniony do odbioru dziecka ze szkoły należy oddać do wychowawcy klasy / świetlicy szkolnej/.

Dzieci w wieku 8, 9 lat mogą samodzielnie wracać ze szkoły do domu, na własną odpowiedzialność rodzica (stosowne oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły).

_________________________________________________________________________________

Uwaga uczniowie! Konkurs!!!
Segregujemy odpady!
Makulaturę, butelki plastikowe typu PET.

Te surowce wtórne możecie przynosić do szatni szkolnej. Czekają na Was bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe – indywidualne i dla klasy!

Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów otrzyma nagrodę finansową w wysokości 300 zł.

Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie łącznie 25 000 punktów przez wszystkich uczestników zbiórki.      

1kg makulatury to 1pkt.

1kg butelek typu pet to 2 pkt.

Uwaga!      Zmiana w regulaminie konkursu.

Uczestnik biorący udział w konkursie deklaruje w szatni  czy zbiera surowce wtórne  na konto nagrody indywidualnej, czy na konto klasy. Gromadzenie punktów na rzecz nagrody indywidualnej wyklucza gromadzenie punktów na rzecz nagrody dla klasy.

Przewidziano nagrodę dla najsystematyczniejszego uczestnika zbiórki!

Szczegółowych informacji udzielają panie:  p. E.Kaczmarczyk,  p. M.Skrzypczak, p. E.Hanulak.

Zbiórka trwa do 10.06.2015r

_________________________________________________________________________________

07.09.2014
Nakręć się dla Zuzi!
Akcja pod hasłem „Nakręć się dla Zuzi” ma na celu zgromadzenie pieniędzy na leczenie Zuzi Pokory. Zachęcamy zatem wszystkich do przyłączenia się do zbiórki plastikowych nakrętek. Czyste nakrętki należy dostarczać do szatni i składać w specjalnie przygotowanym koszu. Liczymy na Wasz aktywny udział!

Koordynatorki akcji: p. Monika Skrzypczak i p. Joanna Zadworna.

_________________________________________________________________________________

03.09.2014
1 września 2014r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Na powitanie szkolnej społeczności uczniowie kl.IIc przygotowali wesołą część artystyczną. Szczególnie serdecznie powitane zostały dzieci z klasy "zerowej" i  z klas pierwszych.

Drugoklasistów przygotowała wychowawczyni p.M. Szymczak.
Piękną dekorację - p.M. Wegner

 


Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli informatyki i administracji szkoły w dniu 2 lipca 2007r. Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 4 w Radomsku – Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomsku zostało wyposażone w nową pracownię komputerową. Pracownia została pozyskana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” – EFS (Europejski Fundusz Społeczny)