Odwiedzono nas już razy od 03.12.2007r.

  
Aktualności
 

Uwaga!!!!!
W sekretariacie szkoły należy odebrać loginy i hasła dostępu do dziennika elektronicznego. Dokumenty może odebrać osobiście od 15.09.2014r. tylko prawny opiekun ucznia.
Nie wnosimy żadnych opłat.

_________________________________________________________________________________

Harmonogram przejazdów autobusowych na trasie Sucha Wieś – ZSG Nr 4 w Radomsku w roku szkolnym 2014/2015

Poniedziałek, piątek

  • przywóz dzieci godz. 730

  • powrót uczniów po zajęciach z przystanku godz. 1250

Wtorek, środa, czwartek

  • przywóz dzieci godz. 730

  • powrót uczniów po zajęciach z przystanku godz. 1310

_________________________________________________________________________________

Wrzesień 2014
 

30.09.2014

W dniu 29.09.2014r. w klasach II – III PSP zostały przeprowadzone lekcje profilaktyczne  - „Higiena jamy ustnej”. Zajęcia przeprowadziły Panie z Centrum Medycznego VOLVER. Organizatorem akcji była pielęgniarka szkolna.

_________________________________________________________________________________

29.09.2014

Jednym z punktów realizowanych projektów w ramach  WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO PGE, są wizyty uczniów naszej szkoły w MCK Bełchatów na ekspozycji GIGANTY MOCY. Wyjazdy na tę ekspozycje odbywają się na przełomie września i października.

Edukacyjna ekspozycja GIGANTY MOCY interaktywnie pokazuje proces wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, który jest wydobywany i przetwarzany przez kopalnię i elektrownię.

Dnia 26.09.2014 roku bełchatowskich  GIGANTÓW MOCY odwiedziły klasy I A oraz I C gimnazjum wraz z wychowawcami p. M. Jasak i p. D. Pacholik.

Obok gimnazjalistów, w wycieczce brały udział klasy IV B oraz IV C z wychowawcami p. A. Gdak i p. D. Barską.

                                    M. Jasak

_________________________________________________________________________________

29.09.2014

W dniu 17. 09. 2014r. rozpoczęły się zajęcia  wprowadzające  młodzież klas drugich gimnazjum w tematykę projektu edukacyjnego ENERGIA JEST W NAS – EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII, realizowanego w ramach WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO PGE – POMAGAMY.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli biologii, chemii, fizyki – p. M. Jasak, U. Borucką, R. Skrzypczyk-Dąbrowską,  odbywają się w klasopracowniach szkolnych z wykorzystaniem całej bazy pomocy dydaktycznych.

Uczniowie poznają rodzaje energii, jej przepływ w przyrodzie, alternatywne źródła energii, wpływ jej produkcji na środowisko.

Cykl zajęć  zakończy się  przygotowaniem przez uczniów prezentacji multimedialnej na temat racjonalnej gospodarki energią w środowisku. 

_________________________________________________________________________________

24.09.2014

Energia jest w nas!

   

          15 września 2014r. zainaugurowaliśmy gimnazjalny projekt edukacyjny pod hasłem  "Energia jest w nas!". Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest ekologia i racjonalne wykorzystywanie zasobów energii. Uczniowie będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat  wykorzystywania źródeł energii i mądrego gospodarowania zasobami przyrody.  Do realizacji przewidziano wiele różnorodnych  zadań. Każdy z uczestników będzie mógł wykazać się swoim  talentem. Potrzebni będą zarówno ci, którzy stawiają na przedmioty ścisłe, jak i ci, którzy mają zainteresowania humanistyczne i artystyczne. Ciekawie zapowiada się część badawcza przedsięwzięcia, w trakcie której gimnazjaliści będą m.in. mierzyć pobór energii we własnych domach, analizować wyniki pomiarów i sprawdzać, czy w ich domach racjonalnie używa się urządzeń elektrycznych.  Uczniowie  w trakcie badań ankietowych i sondy ulicznej dowiedzą się  też, jaką wiedzę na temat oszczędzania energii mają mieszkańcy Radomska i jaka jest ich  świadomość ekologiczna. Mocnym akcentem na początku projektu będzie wycieczka do Bełchatowa i obejrzenie edukacyjnej ekspozycji "PGE Giganty Mocy". Uczniowie będą mogli poznać  naukowy, przyrodniczy i techniczny aspekt powstawania i wydobywania węgla brunatnego oraz przetwarzania go w energię elektryczną.
Przygotowanie tak atrakcyjnego projektu edukacyjnego dla społeczności szkolnej  PG nr 5 jest efektem  współdziałania  szkoły z wolontariuszami PGE. Dzięki  rodzicom naszych uczniów, pracownikom PGE S.A. i PGE GiEK S.A.  wzięliśmy udział w konkursie organizowanym w ramach wolontariatu pracowniczego PGE  "Pomagamy" na najciekawsze inicjatywy społeczne. Dwa projekty przygotowane przez nasze zespoły znalazły się wśród 30 najlepszych w Polsce dofinansowanych w ramach programu wolontariatu pracowniczego PGE. Każdy z nich otrzymał wsparcie kwotą 5 tysięcy złotych.  
       Koncepcję projektu dla uczniów gimnazjum  "Energia jest w nas" opracował zespół wolontariuszy PGE: p. Robert Arczewski, p. Artur Ligęza, p. Dariusz Dziegieć i nauczycieli: p. Ewa Hanulak, p. Małgorzata Jasak, p. Agata Kossek, p. Joanna Ligęza, p. Monika Skrzypczak. Do zespołu realizującego projekt weszły panie: Urszula Borucka, Romana Skrzypczyk - Dąbrowska, oraz wychowawcy klas II gimnazjum: p. Anna Kowalczyk, p. Małgorzata Krupska, p. Krzysztof Deniczuk.

 

_________________________________________________________________________________

15.09.2014
Akcja  profilaktyczna - „EKO - Śmieci – zbiórka zużytych baterii”
Nasza szkoła  realizuje w bieżącym roku szkolnym projekt:

„Działaj profilaktycznie – myśl ekologicznie”

Jednym z działań realizowanych w jego ramach jest zbiórka zużytych baterii. Zachęcamy wszystkich uczniów klas I, II oraz III szkoły podstawowej do aktywnego włączenia się w to przedsięwzięcie.

Dzieci przynoszą baterie do swoich wychowawców do piątku 10.10.2014 roku. Nauczyciele w poniedziałek 13.10 przekażą zebrane baterie  do psychologa – pani Ewy Hanulak. Zostaną one zważone. Ta klasa, która uzbiera najwięcej zużytych baterii otrzyma nagrodę niespodziankę.

Zapraszamy do udziału w akcji i życzymy powodzenia!!!
Organizatorzy

_________________________________________________________________________________

07.09.2014
Szanowni Państwo!

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) Dyrekcja Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego Nr 4 w Radomsku informuje, że w przypadku uczęszczania do naszej szkoły ucznia w wieku od 6 do 7 roku życia zobowiązani jesteście Państwo do osobistego odbioru dziecka.

W sytuacji uniemożliwiającej osobisty odbiór dziecka należy wskazać inną pełnoletnią osobę lub starsze rodzeństwo w wieku powyżej 10 roku życia.

Pisemną informację, kto jest upoważniony do odbioru dziecka ze szkoły należy oddać do wychowawcy klasy / świetlicy szkolnej/.

Dzieci w wieku 8, 9 lat mogą samodzielnie wracać ze szkoły do domu, na własną odpowiedzialność rodzica (stosowne oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły).

_________________________________________________________________________________

Uwaga uczniowie! Konkurs!!!
Segregujemy odpady!
Makulaturę, butelki plastikowe typu PET.

Te surowce wtórne możecie przynosić do szatni szkolnej. Czekają na Was bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe – indywidualne i dla klasy!

Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów otrzyma nagrodę finansową w wysokości 300 zł.

Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie łącznie 25 000 punktów przez wszystkich uczestników zbiórki.      

1kg makulatury to 1pkt.

1kg butelek typu pet to 2 pkt.

Uwaga!      Zmiana w regulaminie konkursu.

Uczestnik biorący udział w konkursie deklaruje w szatni  czy zbiera surowce wtórne  na konto nagrody indywidualnej, czy na konto klasy. Gromadzenie punktów na rzecz nagrody indywidualnej wyklucza gromadzenie punktów na rzecz nagrody dla klasy.

Przewidziano nagrodę dla najsystematyczniejszego uczestnika zbiórki!

Szczegółowych informacji udzielają panie:  p. E.Kaczmarczyk,  p. M.Skrzypczak, p. E.Hanulak.

Zbiórka trwa do 10.06.2015r

_________________________________________________________________________________

07.09.2014
Nakręć się dla Zuzi!
Akcja pod hasłem „Nakręć się dla Zuzi” ma na celu zgromadzenie pieniędzy na leczenie Zuzi Pokory. Zachęcamy zatem wszystkich do przyłączenia się do zbiórki plastikowych nakrętek. Czyste nakrętki należy dostarczać do szatni i składać w specjalnie przygotowanym koszu. Liczymy na Wasz aktywny udział!

Koordynatorki akcji: p. Monika Skrzypczak i p. Joanna Zadworna.

_________________________________________________________________________________

03.09.2014
1 września 2014r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Na powitanie szkolnej społeczności uczniowie kl.IIc przygotowali wesołą część artystyczną. Szczególnie serdecznie powitane zostały dzieci z klasy "zerowej" i  z klas pierwszych.

Drugoklasistów przygotowała wychowawczyni p.M. Szymczak.
Piękną dekorację - p.M. Wegner

 


Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli informatyki i administracji szkoły w dniu 2 lipca 2007r. Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 4 w Radomsku – Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomsku zostało wyposażone w nową pracownię komputerową. Pracownia została pozyskana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” – EFS (Europejski Fundusz Społeczny)